Uudiskiri 20.01.20. Analüütilise Psühholoogia seminar

  • On January 20, 2020
Uudiskiri nr. 217 20. jaanuar 2020 Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania   Analüütilise Psühholoogia seminar Tallinnas. Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts korraldab Tallinnas 24.-25. aprillil 2020 seminari erootilisest ülekandest, nartsissismist ja sooidentiteetidest. Seminari viib läbi jungiaanlik treeninganalüütik Martin Schmidt Londonist. Vaata lähemalt: http://junganalyys.ee/wp-content/uploads/2020/01/Martin-Schmidt-lectures-April-2020.pdf Seminar Viinis. Austria Psühhoanalüüsi Akadeemia korraldab 28.-29. märtsil 2020, seminari teemal, „Haavadest […]
Read More

Uudiskiri 13.01.2020. IPA presidendi tervitus.

  • On January 13, 2020
Uudiskiri nr. 216 13. jaanuar 2020 Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania   Head jätkuvad uut aastat soovivad kõigile Uudiskirja lugejatele Jane ja Ants!   IPA presidendi tervitus. Rahvusvahelise Psühhoanalüütilise Assotsiatsiooni presidendi, argentiina psühhoanalüütiku Virginia Ungar’i uue aasta tervitust palun vaata videolt: https://www.youtube.com/watch?v=CZOL7_QQy8s&feature=youtu.be   Kongress Londonis. Melanie Kleini Trust korraldab 12.-14. juunil, 2020, kongressi teemal […]
Read More

Loengu konspekt V osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321V osa4. Tuntumad meelesõõlamise teooriad.Meenutan juba käsitletud ainest. Meelesõõlamises vaatleme keha ja meelt vastastikuses suhtes. Meele ja keha koos toimimine tasakaalu saavutamiseks, areneb suhetes teiste inimestega kolme sissevõtmise viisi kaudu: – allaneelamine, sissepanemine ja samastumine. Arengut käsitletakse meelesõõlamise erinevates teooriates, kas […]
Read More

Loengu konspekt IV osa B

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321IV osa BKokkulepped ehk kompromisside[2] loomine.Kokkulepete tegemine seostub mõnu[3] ürgalusega (mõnuprintsiibiga)[4], mis Freudi arvates koos tegelikkuse ürgalusega (reaalsuseprintsiibiga)[5] juhivad inimese elu ja tegevust[6]. Inimene püüab oma vajaduste rahuldamisest saada täit mõnu, vältides valu. Kokkulepete tegemine on alati seotud lapseeast pärit teadvusetus […]
Read More

Loengu konspekt IV osa A

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321IV osa A  Esiteks: meelele (psüühikale) on omane põhjuslikkus (determineeritus). Nii inimese meeltes kui ka looduses, ei toimu midagi juhuslikult. Iga nähtus meeles on põhjustatud (determineeritud) teise, temale eelneva nähtuse poolt. (NB jutt on mõtlemisest, mitte tunnetest, tunnetes järgnevus puudub.) Seega võime […]
Read More

Loengu konspekt III osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321III osa  Veel 19. sajandil valitses arvamine, et meelehäiretel on kas kehaline põhjus või inimest on vallanud deemon[2]. Vastavad olid siis ka ravi meetodid, kas aju tegevust mõjutavad toimingud või deemoni ehk kurjade vaimude väljaajamine inimesest ehk eksortsism.Mesmeri ideede ja nende praktiseerimiste […]
Read More

Loengu konspekt II osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt II osa     2.C. Kuidas inimene mõistab iseennast ja tema mina ümbritsevat maailma.   Inimene tajub ümbritsevat maailma läbi meeleelundite (sensoorsed tajud), kujustades osaliste ja katkendlike mälujälgede alusel, tähendusi (mis viitavad ja osutavad tegelikkusele) ning mõisteid[2] (arusaamised […]
Read More

Psühhoanalüüsi ja folkloori seostest

  • On December 28, 2019
Psühhoanalüüsi ja folkloori seostest.   Psühhoanalüüs folkloorist. Mida arvab igermaanilik psühhoanalüüs suulisest pärimusest psühhoanalüütilise kirjanduse varasalv PEP-Web[1]? Andmekogus leidub märksõna folkloor all 1366, antropoloogia all 3137 ja etnoloogia all 287 nimetust. Suurem osa folkloori alast kirjandust uurib müütides (Prometeuse, Gorgo…) ja muinasjuttudes (Lumivalguke ja seitse pöialpoissi, Hunt ja seitse kitsetalle…) peituva teadvustamata suguelu või kurja […]
Read More

Uudiskiri 16.12.2019. Konverents Varssavis :„Suguelu mitmekesisus.“

  • On December 16, 2019
Uudiskiri nr. 215 16. detsember 2019 Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania     Konverents Varssavis. Poola Psühhoanalüütiline Ühing korraldab 23. mail 2020 22se konverentsi Varssavis, Poolas teemal „Suguelu mitmekesisus.“ Vaata lähemalt: http://psychoanaliza.org.pl/english-page/   IPA Kongress Vancouver’is. Rahvusvaheline Psühhoanalüütiline Assotsiatsioon koos Kanada Psühhoanalüütilise Assotsiatsiooniga korraldavad IPA 52se kongressi 21.-24. juunil, 2021, teemal „Lapse meeleilma mitmekordsus,“ […]
Read More

Uudiskiri 9.12.2019. „Bion: tarimine (containing) ja suhted.“ Konverents Londonis

  • On December 9, 2019
Uudiskiri nr. 214 9. detsember 2019 Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania     Konverents Londonis. Tavistock’i Instituut korraldab 16. mail 2020 kevadkonverentsi Londonis, teemal „Bion: tarimine (containing) ja suhted.“ Bioni mõtlemist uurivad tänase päeva psühhoanalüütikud. Vaata lähemalt: https://tavistockrelationships.ac.uk/forthcoming-events/1287-bion-spring   Sümpoosion Firenzes. Rahvusvaheline Psühhoanalüütiline Assotsiatsioon ja Ameerika Psühhoanalüütiline Assotsiatsioon korraldavad sümpoosioni 21.-23. mail, 2020, teemal […]
Read More