Objekt seose teooria ja minapsühholoogia

  • On November 3, 2011
Loeng Tallinna Psühhiaatriahaiglas 1.12.2010 12.15-13.45 1. Osa. Objekt seose teooria. Psühhoanalüütilised teooriad on loodud kvalitatiivse uurimistöö meetodit kasutades kliinilise töö baasil. Pikaajalise kliinilise töö käigus on psühhoanalüütikud püstitanud hüpoteese ja kontrollinud nende kehtivust praktikas ning seejärel formuleerinud teooria põhimõtted. A. Sissejuhatus objekt seose teooriasse. Klassikaline psühhoanalüütiline teooria tekkis 19.sajandi lõpul. Esimene teooria, mis erines klassikalisest […]
Read More