Uudiskiri 22.01.18

  • On January 22, 2018
Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania Konverents Londonis. Psühhoanalüüsi Instituut korraldab konverentsi Londonis, Suurbritannias 18.-19. mail 2018 teemal „Kaasaegne Freudi traditsioon Briti Psühhoanalüütilises Ühingus – arusaamine seksuaalsusest. Sõna saavad: Marilia Aisenstein, Donald Campbell, Rachel Chaplin, Gregorio Kohon, Brian O’Neill, Rosine Jozef Perelberg ja Jed Sekoff. Reedel juhivad õhtuseid seminare: Jan Abram, Donald Campbell, Anne Harrison, […]
Read More

Uudiskiri 16.01.18

  • On January 16, 2018
Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania Videokonverents. Rahvusvaheline Psühhoteraapia Instituut korraldab Psühhodünaamilise Psühhoteraapia Programmi raames videokonverentside sarja „Psüühilise struktuuri ehk koetise ülesehitamine.“ Videokonverentsid algavad 16. veebruaril, 2018. Vaata lähemalt: www.theipi.org või võta ühendust Sheila Hill, PPP Chair, sheilahilllicsw@gmail.com Konverents Ameerika Ühendriikides. Rahvusvaheline Psühhoteraapia Instituut korraldab 1. – 4. veebruaril, 2018 Rockville’s, Maryland’i osariigis Ameerika Ühendriikides konverentsi teemal „Sätestused […]
Read More

Uudiskiri 8.01.18

  • On January 8, 2018
Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania Lugupeetud uudiskirja lugejad. Soovime teile Head Uut Aastat ja huvitatud pilku uudiskirja lugemiseks! Jane ja Ants, uudiskirja toimetajad! Huvitavat lugemist. Soovitame lugeda ajakirjas „Psychology today“ artiklit „Kuidas kolme tüüpi nartsissistid peavad end üleval esimesel isiklikul kokkusaamisel?“ Elinor Greenberg’ilt. Autor kirjeldab põhjalikult kolme erinevat tüüpi nartsissisti või „ennast täiuslikuks pidavat […]
Read More

Containing : tarimine

  • On December 28, 2017
Containing: tarimine.   1. Inglise keelne mõiste: containing.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994). Erinevate valdkondade psühhoterapeudid kasutavad erialases (kõne)keeles sõna konteinimine, mõnikord ka konteinerdamine.   3. Tõlge Silveti (1995) sõnaraamatu järgi: –contain: 1. sisaldama, mahutama; mat. (nurga kohta) haarama; (arvu kohta) jagatav olema, jaguma: tagasi hoidma, ohjeldama, vaos hoidma: mil. paigal pidama, kinni pidama (vaenlase jõude): ennast (või oma himusid) […]
Read More

Reverie : ilmamine/nägemus

  • On December 28, 2017
Reverie: ilmamine/nägemus.   1.Inglise keelne mõiste: reverie. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994), kõnekeeles kasutatakse sageli sõna reverii. Tõlge Silveti (2009) sõnaraamatu järgi: –reverie: 1. unistus; unelus; unistuslik, unistus-, unistuste. 2. und (või unes) nägema, undlema; unistama, unistlema, unelema; (ebamääraselt) kujutlema. Pakume eestikeelseks mõisteks: inglise keeles esindab reverie nii nimisõna kui […]
Read More

Urszene : tungiteater

  • On December 28, 2017
Urszene – Primal scene: tungiteater ja/või tungiloomus. 1.Saksa keelne mõiste: Urszene. Inglise keelne mõiste: primal scene. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: ürgstseen (Jüriloo, 1994). Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –primal: põhiline, põhi-, ürg-; põhilise tähtsusega; –scene: stseen, näitelava; tegevuspaik; etteaste, lavapilt, stseen; vaatepilt, vaade; näitesein, kuliss; teatraalne (või ärritatud) esinemine, sündsusetu sõnavahetus. Pakume eesti […]
Read More

alfa talitlus, alfa-funktsioon, beeta-osised

  • On December 28, 2017
Alpha-function – alfa talitlus. Alpha-elements – alfa-sugemed. Beta-elements – beeta-osised. 1.Saksa keelsed mõisted: Teadmata. Inglise keelne mõiste: alpha-function, alpha-elements ja beta-elements.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta. Kasutatakse otsetõlget: alfa-funktsioon, alfa-elemendid ja beeta-elemendid.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – function: 1. funktsioon, talitus, tegevus, ülesanne; (avalik) pidulik toiming, üritus; mat. funktsioon; keem. funktsionaalne […]
Read More

Pre-conception : oodatu, preconception : oodatav

  • On December 28, 2017
Pre-conception[1]: oodatu. Preconception: oodatav. 1.Inglise keelne mõiste: pre-conception ja preconception.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi on vaid ühele sõnale: – preconception: ettemoodustatud kujutlus või mõiste; eelarvamus; –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon; mõtte (v. idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus (kunstiline, filosoofiline, jms.), käsitlusviis; vaadete süsteem: –kontseptsioon, Võõrsõnade […]
Read More

Term : tähissõna

  • On December 28, 2017
Term: Tähissõna 1. Inglise keelne mõiste: term.   2. Eesti keeles kasutatav mõiste: termin.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – term: 1. piir; tähtaeg, -päev, tärmin, kestus(aeg); lgv oskussõna, termin; semester; jur istungjärk; pl (maksu- v hinna)tingimused; pl kokkulepe; pl vahekord; (matemaatilise avaldise, loogilise otsustuse) liige, term; pl sõnastus, väljendusviis, sõnad; 2. nimetama, määrama. Võõrsõnade leksikon (2012) : termin, (ld. piir, raja); 1. lgv […]
Read More

Tõelisus-tegelikkus, inner-external reality

  • On December 28, 2017
Inner reality[1] and external reality[2] – Tõel(is)us ja tegelikkus. 1.Inglise keelne mõiste: inner reality and external reality. Eesti keeles kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) sõnaraamatus kasutatakse sõnu sisemine ja väline maailm või sees ja väljas. Kõnekeeles kasutatakse väljendeid meeleilma kohta sisemine reaalsus ja füüsilise maailma kohta väline reaalsus ning ka sisemaailm ja välismaailm. Tõlge Silveti (2002) […]
Read More