Lost Chances and Prosperous Present? The Traumatic Past and Estonian Life Today. Avaldatud ajakirjas ” Journal of Loss and Trauma” 17. nov. 2011, avalikuks kasutamiseks alates 1. nov. 2013.

  • On November 3, 2011
Autor räägib artiklis traumaatilistest Eesti mineviku ja oleviku sündmuste seostest läbi psühhoanalüütilise perspektiivi. Lost Chances and Prosperous Present? The Traumatic Past and Estonian Life Today ANTS PARKTAL Psychoanalyst in Private Practice, Tallinn, Estonia The author attempts to understand how traumatic experiences during the past century in Estonia have changed the beliefs and memories of Estonian […]
Read More

Objekt seose teooria ja minapsühholoogia

  • On November 3, 2011
Loeng Tallinna Psühhiaatriahaiglas 1.12.2010 12.15-13.45 1. Osa. Objekt seose teooria. Psühhoanalüütilised teooriad on loodud kvalitatiivse uurimistöö meetodit kasutades kliinilise töö baasil. Pikaajalise kliinilise töö käigus on psühhoanalüütikud püstitanud hüpoteese ja kontrollinud nende kehtivust praktikas ning seejärel formuleerinud teooria põhimõtted. A. Sissejuhatus objekt seose teooriasse. Klassikaline psühhoanalüütiline teooria tekkis 19.sajandi lõpul. Esimene teooria, mis erines klassikalisest […]
Read More