Kuidas tänapäeval toime tulla suguliste tunnetega?

  • On October 14, 2020
Kuidas tänapäeval toime tulla suguliste tunnetega? Kui Sigmund Freud[1] näeb inimese arenemise ajena libiidot ehk sugutungi, siis Wilfred Bion[2] arvab ajuriks uudishimu, soovis leida selgust iseenda tunnetes. Bioni arvates on sugulistest vajadustest kerkivad tunded olulisemad kui sugulised vajadused iseenesest. Seetõttu on tungide valitsemise kõrval oluline nii sugulise-[3] kui ka soolise eneseteadmuse[4] kujunemine. Eneseteadmuse väljaarenemine eeldab […]
Read More

Lood ja laastud Bioni vallas

  • On October 2, 2020
Lood ja laastud Bioni vallas.   Puudusetunde olemus. Mis tõukab inimese meeleilma ja tundeelu arenemiseks vajalikule pingutusele? Bioni meelest virgutab inimest ihaldatu kättesaamisega paratamatult kaasnev ilmajäämise tunne. Puudusetunne sünnib vastuolust, soovunelma ja tegelikkuse vahel. Nii laps kui täiskasvanu, mõlemad ootavad jõuluimet, kuid kohtuvad karuse tegelikkusega, milles oodatu ei ole see mida oodati. Iga soov äratab […]
Read More

Igermaanliku psühhoanalüüsi eestistamine.

  • On September 17, 2020
Igermaanliku[1] psühhoanalüüsi eestistamine[2] sugrilase[3] meele sõõlamiseks. Mõtteid Uku Masingu „Keelest ja meelest“ ainesel. „Läbi vana männiku kulgev metsarada on pärismaise psühhoanalüüsi tugisammas.“ Valdur Mikita, (2017, lk. 143)   Sissejuhatus. Uku Masing[4] (Sutrop, 2004, lk. 7) on öelnud, et „Iga uue keelega omandab inimene uue „hinge“, iga keelkond on meelkond.“ Uku Masingu mõtet mõeldes võib küsida, […]
Read More

Kätes rool ja purjus juht. Ants Parktal

  • On September 17, 2020
Kätes rool ja purjus juht. Purjus juhi roolikeeramist on ajakirjanduses arutatud nii moraalsest, juriidilisest kui ka meditsiinilisest küljest. Vähe on juttu olnud purjus juhi meeleilma ja käitumise mõistmisest, arusaamisest ja lahti seletamisest. Suurem osa ajakirjanduslikke lähenemisi purjus juhile roolis on kas halvustavad, nõulikud, hukkamõistvad, keelavad või käskivad. Teisisõnu inimest nähakse peamiselt objektina, kellega tehakse midagi […]
Read More

Meelesõõlamise kodused juured.

  • On September 17, 2020
Meelesõõlamise[1] kodused juured ehk lood eesti suulise pärimuse varasalvest. 1.Sissejuhatus. Eesti psühhoanalüüs[2] on rajatud võõrkeelsele alusele, kuna eesti meelesõõlajad ehk psühhoanalüütikud on omandanud oma teadmised, oskused ja kogemused inglise keeles.[3] Mida võib kaasa tuua ingliskeelse psühhoanalüüsi rakendamine eesti meelesõõlamise vankri ette? Kas võõras keel vajutab pitseri meelesõõlaja loovale mõtlemisele ja kliinilisele tööle, kuna võõra keele […]
Read More

Tõe tunnetamise piinad.

  • On June 27, 2020
Tõe tunnetamise piinad.   Tõe tunnetamine kui iseenda tunnetest vaistlik arusaamine, ning uue teadmise leidmine iseendast, kõigutab meelerahu ja tekitab häiriva puudusetunde enamikes inimeses. Briti psühhoanalüütik John Steiner[1] (2011, lk. 150) kirjeldab puudusest tekkinud ränka meeleseisundit järgmiselt. „Kohtudes uue kogemusega, kohtub inimene ühtlasi ka millegi arusaamatu ja tundmatuga, mis võib endaga kaasa tuua uue tõsielu.“ […]
Read More

Unenäod: Freud ja Bion.

  • On June 7, 2020
Unenäod: Freud ja Bion. Freud ja Bion on ühel meelel, et unenägude allikas on teadvusetu meel, ning unenägude all peidab end teatud eriline mõtlemisviis. Ka on mõlemad psühhoanalüütikud ühel meelel, et unenäolise mõtlemise abil soovib inimene lahendada neid raskesti lahendatavaid küsimusi, mida ei ole teadvustatud viisil mõeldes võimalik lahendada. (Freud, 1900, lk. 506-507) Erinevused saavad […]
Read More

Freud 164. Meelis Sütt

  • On May 9, 2020
Freud 164 6ndal mail oli tuntud psühhoanalüütiku Sigmund Freudi 164. sünniaastapäev. Enamasti rõhutatakse tema alustpanevat rolli psühhoanalüüsi, kui ravi- ja teadusmeetodite loomisel. Püüan seda väidet näitlikustada ühe konkreetse mõttekäiguga, lisades tema järgijate mõtteid, kes arendasid istikust edasi oma harud. Sigmund Freud näitlikustas oma mõtteid inimmeele ülesehituse ühest võimalikust kõrvalekaldest viitega W. von Kaulbachi maalile „Hunnide […]
Read More

Kodus olla või mitte olla? Meelis Sütt

  • On April 21, 2020
Kodus olla või mitte olla?[1]   I Paistab, et kodus olemine ja koju jäämine seostub kaasajal paljudele millegist ilmajäämisega, isegi kui pole ohtu tööd kaotada. Seda ka enne käesolevat viiruse- ja majanduskriisi. Kuigi kodus olemisse saame projitseerida nii head kui halba, on ka üldine elulaad muutunud. Maal elades ja talu pidades on töö, pere ja […]
Read More

Surma käsitlemisest rahvakultuuris. M. Arukask

  • On March 23, 2020
Märkmeid surma käsitlemisest rahvakultuuris.   Rahvausk ei ole (erinevalt mõnest vähem või rohkem ametlikust religioonist või õpetusest) üheselt fikseeritav paigalseisev asi, vaid aegade jooksul vägagi dünaamiliselt muutuv nähtus. Nii on raske kõnelda ka eesti rahvausust ainsuses, vastupidi, silmas tuleb pidada erinevaid ajastulisi kontekste. Tõsi, enamus meile käsutada olevast tihedamast allikmaterjalist pärineb viimasest pooleteisest sajandist, mil […]
Read More