Psühhoanalüüsi loengu konspekt, V osa

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt V osa   Tuntumad meelesõõlamise teooriad. Sissejuhatus. Meenutan juba käsitletud ainest. Meelesõõlamises vaatleme keha ja meelt vastastikuses suhtes. Meele ja keha koos toimimine tasakaalu saavutamiseks, areneb suhetes teiste inimestega kolme sissevõtmise viisi kaudu: – allaneelamine, sissepanemine ja samastumine. […]
Read More

Psühhoanalüüsi loengu konspekt IV B osa

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt IV osa B   Kokkulepped ehk kompromisside[2] loomine. Muudatused meeles, mis tekivad kasvamise ja arenemise käigus või meelesõõlamises, rajavad aluse inimese meele ja keha arengule. Arenemine ja küpsemine võimaldavad omakorda luua üha paremaid kokkuleppeid oma soovide, tahtmiste ja […]
Read More

Psühhoanalüüsi loengu konspekt IV A

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt IV osa A     3.D Olulisemad käsitlusviisid inimmeele sõõlamiseks (psühhoanalüütilised kontseptsioonid).   Kaks alustrajavat oletust. Esiteks: meelele (psüühikale) on omane põhjuslikkus (determineeritus). Nii inimese meeltes kui ka looduses, ei toimu midagi juhuslikult. Iga nähtus meeles on põhjustatud […]
Read More

Psühhoanalüüsi loengu konspekt, I osa

  • On July 9, 2020
    Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Ignoramus et ignorabimus. „Me ei tea (seda) ega saagi teadma[2].“   Loengu konspekt I osa     Sissejuhatus. Meele (psüühika) sõõlamine[3] (psühhoanalüüs) on piisavalt teaduslik (scientific enough) lähenemisviis meelehäirete mõistmiseks ja raviks, sisaldades mitmeid erinevaid teooriad meele olemusest, […]
Read More

Loengu konspekt III osa

  • On February 13, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt III osa 3. Meelesõõlamise (psühhoanalüüsi) eelne aeg, ilmumine, kulg ja lätted. 3. A. Mis oli varem? Veel 19. sajandil valitses arvamine, et meelehäiretel on kas kehaline põhjus või inimest on vallanud deemon[2]. Vastavad olid siis ka ravi meetodid, kas […]
Read More

Loengu konspekt II osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt II osa     2.C. Kuidas inimene mõistab iseennast ja tema mina ümbritsevat maailma.   Inimene tajub ümbritsevat maailma läbi meeleelundite (sensoorsed tajud), kujustades osaliste ja katkendlike mälujälgede alusel, tähendusi (mis viitavad ja osutavad tegelikkusele) ning mõisteid[2] (arusaamised […]
Read More