Loengu konspekt V osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321V osa4. Tuntumad meelesõõlamise teooriad.Meenutan juba käsitletud ainest. Meelesõõlamises vaatleme keha ja meelt vastastikuses suhtes. Meele ja keha koos toimimine tasakaalu saavutamiseks, areneb suhetes teiste inimestega kolme sissevõtmise viisi kaudu: – allaneelamine, sissepanemine ja samastumine. Arengut käsitletakse meelesõõlamise erinevates teooriates, kas […]
Read More

Loengu konspekt IV osa B

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321IV osa BKokkulepped ehk kompromisside[2] loomine.Kokkulepete tegemine seostub mõnu[3] ürgalusega (mõnuprintsiibiga)[4], mis Freudi arvates koos tegelikkuse ürgalusega (reaalsuseprintsiibiga)[5] juhivad inimese elu ja tegevust[6]. Inimene püüab oma vajaduste rahuldamisest saada täit mõnu, vältides valu. Kokkulepete tegemine on alati seotud lapseeast pärit teadvusetus […]
Read More

Loengu konspekt IV osa A

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321IV osa A  Esiteks: meelele (psüühikale) on omane põhjuslikkus (determineeritus). Nii inimese meeltes kui ka looduses, ei toimu midagi juhuslikult. Iga nähtus meeles on põhjustatud (determineeritud) teise, temale eelneva nähtuse poolt. (NB jutt on mõtlemisest, mitte tunnetest, tunnetes järgnevus puudub.) Seega võime […]
Read More

Loengu konspekt III osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321III osa  Veel 19. sajandil valitses arvamine, et meelehäiretel on kas kehaline põhjus või inimest on vallanud deemon[2]. Vastavad olid siis ka ravi meetodid, kas aju tegevust mõjutavad toimingud või deemoni ehk kurjade vaimude väljaajamine inimesest ehk eksortsism.Mesmeri ideede ja nende praktiseerimiste […]
Read More

Loengu konspekt II osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt II osa     2.C. Kuidas inimene mõistab iseennast ja tema mina ümbritsevat maailma.   Inimene tajub ümbritsevat maailma läbi meeleelundite (sensoorsed tajud), kujustades osaliste ja katkendlike mälujälgede alusel, tähendusi (mis viitavad ja osutavad tegelikkusele) ning mõisteid[2] (arusaamised […]
Read More