Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. Loengu konspekt V osa

  • On November 18, 2017
Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt V osa 4. Tuntumad inimmeele sõõlamise teooriad. Sissejuhatus. Meenutan juba käsitletud ainest. Meelesõõlamises vaatleme keha ja meelt vastastikuses suhtes. Meele ja keha koos toimimine tasakaalu saavutamiseks, areneb suhetes teiste inimestega kolme sissevõtmise viisi kaudu: – allaneelamine, sissepanemine […]
Read More

Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. Loengu konspekt, IV osa A

  • On November 2, 2017
Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ A. Saareste, 4:321 Loengu konspekt IV osa A 3.D Olulisemad käsitlusviisid inimmeele sõõlamiseks (psühhoanalüütilised kontseptsioonid). Kaks alustrajavat oletust. Esiteks: meelele (psüühikale) on omane põhjuslikkus (determineeritus). Nii inimese meeltes kui ka looduses, ei toimu midagi juhuslikult. Iga nähtus meeles on põhjustatud (determineeritud) […]
Read More

Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. Loengukonspekt IV, osa B

  • On November 2, 2017
Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ A. Saareste, 4:321 Loengu konspekt IV osa B Kokkulepped ehk kompromisside[2] loomine. Muudatused meeles, mis tekivad kasvamise ja arenemise käigus või meele sõõlamises, rajavad aluse inimese meele ja keha arengule. Arenemine ja küpsemine võimaldavad omakorda luua üha paremaid kokkuleppeid oma soovide, […]
Read More

Psühhoanalüüsi loeng, III osa

  • On August 1, 2017
Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ Saareste, 4:321 Loengu konspekt III osa 3. Meele sõõlamise (psühhoanalüüsi) eelne aeg, ilmumine, kulg ja lätted. 3. A. Mis oli varem? Veel 19. sajandil valitses arvamine, et meelehäiretel on kas kehaline põhjus või inimest on vallanud deemon. Vastavad olid siis ka […]
Read More

Psühhoanalüüsi loeng, II osa

  • On July 22, 2017
Psühhoanalüüsi loeng, II osa Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ A. Saareste, 4:321 Loengu konspekt II osa 2.C. Kuidas inimene mõistab iseennast ja tema mina ümbritsevat maailma. Inimene tajub ümbritsevat maailma läbi meeleelundite, kujustades osaliste ja katkendlike mälujälgede alusel, tähendusi (mis viitavad ja osutavad tegelikkusele) ning mõisteid[2] […]
Read More

Psühhoanalüüsi loeng, I osa

  • On July 21, 2017
Psühhoanalüüsi loeng, I osa Psühhoanalüüsi kui meele sõõlamise[1] lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ A. Saareste, 4:321 Loengu konspekt I osa 1. Sissejuhatus. Meele (psüühika) sõõlamine[2] (psühhoanalüüs) on piisavalt teaduslik (scientific enough) lähenemisviis meelehäirete mõistmiseks ja raviks, sisaldades mitmeid erinevaid teooriad meele olemusest, meelehäirete põhjustest (etioloogiast) ja ravimisest. Meele sõõlamise kui […]
Read More