Vested meelesõõlamisest V osa

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad.  „Sõeludes saab vili selgeks.“  Saareste, 4:321  Loengu konspekt  V osa    Tuntumad meelesõõlamise teooriad. Sissejuhatus.  Meenutan juba käsitletud ainest. Meelesõõlamises vaatleme keha ja meeleilma vastastikust suhet. Meeleilma ja keha koostoimimine tasakaalu saavutamiseks, sünnib ja areneb suhetes teiste inimestega kolme sissevõtmise viisi kaudu: – allaneelamine, sissepanemine ja […]
Read More

Vested meelesõõlamisest IV-B osa

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad. „Sõeludes saab vili selgeks.“ A. Saareste, 4:321 Loeng IV B Kokkulepped ehk kompromisside2 loomine, omas meeleilmas ja kaaslasega. Muudatused meeles, mis tekivad kasvamise ja arenemise käigus või meelesõõlamises, rajavad aluse inimese meeleilma ja keha arengule. Arenemine ja küpsemine võimaldavad omakorda luua üha paremaid kokkuleppeid oma soovide, […]
Read More

Vested meelesõõlamisest IV A osa

  • On July 9, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad.  „Sõeludes saab vili selgeks.“  Saareste, 4:321  Loengu konspekt  IV osa A  3.D Olulisemad käsitlusviisid inimmeele sõõlamiseks (psühhoanalüütilised kontseptsioonid).  Kaks alustrajavat oletust.  Esiteks: meeleilmale on omane põhjuslikkus2 (determineeritus). Inimese meeleilmas ja looduses, ei toimu midagi juhuslikult. Igale nähtusele meeleilmas on omane põhjuslikkus, seos põhjuse ja tagajärje vahel. […]
Read More

Vested meelesõõlamisest I osa

  • On July 9, 2020
    Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad.  „Sõeludes saab vili selgeks.“  Saareste, 4:321  Ignoramus et ignorabimus.  „Me ei tea (seda) ega saagi teadma2.“    Loengu I osa  Sissejuhatus. Meeleilma (psüühika) sõõlamine3 (psühhoanalüüs) on piisavalt teaduslik (scientific enough) lähenemisviis meelehäirete mõistmiseks ja raviks, sisaldades mitmeid erinevaid teooriad meele olemusest, meelehäirete põhjustest (etioloogiast) […]
Read More

Vested meelesõõlamisest III osa

  • On February 13, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad.  „Sõeludes saab vili selgeks.“  Saareste, 4:321  Loengu III osa      Meelesõõlamise (psühhoanalüüsi) eelne aeg, ilmumine, kulg ja lätted.   A. Mis oli varem? Keskendudes loengus lääne kultuurile, kus ka psühhoanalüüs sündis, jääb tahes-tahtmata kõrvale iidne soomeugrilaste meeleilma hoidmise viis. Veel 19. sajandil valitses Euroopas arvamine, […]
Read More

Vested meelesõõlamisest II osa

  • On January 3, 2020
Psühhoanalüüsi kui meelesõõlamise1 lähtealused, põhilised käsitlusviisid ja tuntumad teooriad.  „Sõeludes saab vili selgeks.“  Saareste, 4:321  Loengu II osa      2.C. Kuidas inimene mõistab iseennast ja tema mina ümbritsevat maailma.    Inimene tajub ümbritsevat maailma läbi meeleelundite (sensoorsed tajud), kujustades osaliste ja katkendlike mälujälgede alusel, tähendusi (mis viitavad ja osutavad tegelikkusele) ning mõisteid2 (arusaamised tegelikkusest). […]
Read More